2013. június 6., csütörtök

A Legszilárdabb Alap a Szeretet Törvénye


Újra kell tanulnunk

  Minden dogmát és értékrendet, amit a civilizált társadalomtól kaptunk félre kell tennünk. És újra kell tanulnunk a szeretet törvényét. A boldog teremtő élet ezen keresztül fog kibontakozni.

  Úgy gondolom sok információt befogadtunk már a szeretetről. Pro és kontra. Mint minden más dologra az életben, az emberek különböző nézőpontból tekintenek a szeretetre. Nekünk ezekből a véleményekből és tapasztalatokból kell létrehoznunk a saját elgondolásunkat és... És már tévútra is tévedtünk.
A szeretetről nem kell gondolkodni. A szeretetről nem kell beszélni. A szavaink amúgy sem alkalmasak érzések kifejezésére és átadására. A szeretetet érezni kell.

  Csak menj vissza gondolatban abba az érzelmi állapotba, amit akkor éreztél, amikor egy-két éves korodban megláttál egy virágot, egy pillangót. Az a szeretet. Képes vagy még felidézni? Vagy "elvette már az élet"?
  Azt mondom a szeretetről nem beszélni kell. A szavak sekélyesek. Mindazonáltal  mégis oly' szép dolog volna körülírni, meghatározni, érzékeltetni mi is az az érzelem melyet sokan úgy neveznek: feltétel nélküli szeretet. Tegyünk hát próbát a verbális meghatározásra, néhány nagyon értékes mondat, idézet segítségével.

 Kurt Tepperwein megfogalmazása a szeretetről:
  
"A szeretet alaptörvénye annak az erőnek, melyet mi Istennek nevezünk. Ha megtanulunk szeretni, és ezt párosítani is tudjuk bölcsességgel, akkor tö­kéletesek leszünk. Feladatunk és egyben életünk értelme is ezen a földön, hogy megtanuljunk sze­retni. Nemcsak a partnerünket, hanem egy olyan, mindent átfogó szeretet képességét kell elsajátíta­nunk, amely többé már senkit és semmit nem zár ki. Ekképpen az Ő szeretetének hírnökei lehetünk. A szeretet azt is jelenti, hogy lehetőséget adok má­sok számára önmaguk megismerésére." 
Varga Endre Gábor - Szeretettanítás:  
A szeretet a másik ember vélekedésének, gondolatainak és álmainak tisztelete, együttérzés a hibáiban, és az az elv, hogy kisebb áldozatot hozunk azért, hogy neki ne kelljen nagyobb áldozatot hoznia.

Erich Fromm filozófus: 
„A szeretet elsősorban nem egy meghatározott személyhez fűződő viszony; a szeretet magatartás, a jellem beállítottsága, amely meghatározza az illető személy viszonyulását, nem a szeretet egy bizonyos „tárgyához”, hanem a világ egészéhez.” 
És végül egy nagyon becses idézet a Bibliából:
 „A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben”
 – 1Ján 4:18

 Több érzés, kevesebb gondolat 

  Véleményem szerint arról a pontról melyen a mai emberiség tartózkodik, úgy mentális, mint spirituális szinten, a szeretet megítélése legtöbb esetben csak szubjektív módon történik meg. Ahogyan az egyén korábbi tapasztalataira hagyatkozva képes megítélni az érzelmeket. Valószínűleg ebből a nézőpontból tekintve a szeretet sokrétű és sokféle arcát mutatja felénk. 
  Ez csak elménk játéka, melyen felülemelkedve felismerhetjük a szeretet igaz természetét. Pusztán vissza kell adnunk magunknak minden olyan őszinte és természetes folyamatot, melyet Isten ajándékozott nekünk, s melyet oly' régen kiengedtünk kezeink közül. Ezen Isteni ajándékok felfedezésében hivatott segíteni az ÉdenTeremtő.


Úgy Legyen!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...