Édeni épületek


Szupevályoghoz hasonló technológiával készült földház


  Mint az eddigi - a világ számos pontján létrehozott - felettébb újszerű és meglepő építészeti megoldásokat alkalmazó építész és építmény is igazolja, a civilizált embernek, amennyiben élhető környezetet kíván létrehozni maga és társadalma számára, eddigi begyökeresedett látásmódjával és beültetett paradigmáival le kell számolnia, el kell vonatkoztatnia, és elméjét szabadjára engedve el kell sajátítania egy gyökeresen új szemléletmódot...

  Egy édeni állapotokat létrehozni kívánó szándék legfőbb kitétele, a föld - mint élő szervezet - és a rajta élő összes élőlény igényének tiszteletben tartása.
  Ez kell legyen az elsődleges szempont, ha valóban a tiszta szándék vezérel bennünket. Egy természettel teljes összhangban lévő teremtés az, amely nem csupán megteremti, megőrzi és fenntartja az édeni állapotot, de ezzel egyidejűleg elindítja azokat a pozitív folyamatokat, melyekkel az összes élő szervezet fennmaradása is biztosított lesz.

  Ezen az úton elindulva immáron könnyűszerrel lefektethetjük az Édeni épületek tervezésének és kivitelezésének alapelveit:

 • Az Édeni épületek, olyan természetes anyagok felhasználásával készülnek, melyek a természetbe emberi beavatkozás nélkül természetes biológiai folyamatok által visszaforgathatók.
 • Valamint a tervezésnél figyelembe kell venni azt a szempontot, hogy az épületek a lehető legtöbb "élő" anyag felhasználásával készüljenek.

Mindazonáltal midőn édeni alapokon indulunk el, az energetikai szempontokat is figyelembe véve:

 • Az épületek és építmények a köralakot és íves vonalakat követik, illetve mindenképpen előnyben részesítik.

  Ezen kitételek lefektetésével a tervezés új fázisába lépünk, 'hol valójában kezdődik az érdemi munka. Ez az a pont ahol a tervező, a kritériumok keretein belül szabad kezet kap, s képzeletét elengedve elindulhat az építmény képi megjelenítésének útján.

  Az információk és tapasztalatok begyűjtése folyamán még egy fontos szempontot is szemem előtt tartottam. Az Édeni épületeket - beleérve azok alapanyagát is - bárki, bármilyen szakképesítés és gyakorlat nélkül, pusztán a legalapvetőbb ismeretek elsajátítása után, képes legyen előállítani, megépíteni.
  Azért tartom ezt egy nagyon fontos dolognak, mert úgy gondolom, roppant időszerű lenne - nekünk együtt, mint emberiségnek, s egyenként, mint önálló független embereknek és teremtő erőnek is - felébrednünk és ráeszmélnünk valódi "rendeltetésünkre" és képességeinkre. Hiszen minden egyes emberben ott lappang valahol mélyen az a teremtő akarat, a vágy és a képesség arra, hogy megépítse saját hajlékát...


Trópusi bambuszház


  Személyes felméréseim alapján azt kell mondjam, nagyon sok olyan megoldás van és volt a földkerekségen, melyeket alkalmazva egyszerűen és a fent lefektetett kitételeknek megfelelően tudnánk építeni ilyen épületeket.

  Kutatásaim eredményeként szeretnék bemutatni a világból néhány olyan épületet, építményt, melyek méltán tarthatnak igényt figyelmünkre. S bár ezen létesítmények nem alkalmazhatók teljes egészében a mi éghajlatunkon, én mégis azt gondolom a struktúrákon mindenképpen el kell gondolkodnunk.


Hagyományos Indonéz  építészet kizárólag növényi alapanyagokból


Banánlevélből készült épület a bolíviai fennsíkon. Az építmény 80 éves.


Földház és szupervályog keverék


Egy hasonló földház hibrid a közel keletről


  Természetesen - és sajnálatos módon - a teljes mértékben bambuszból és banánlevélből készült építményeket a mi éghajlatunkon, elsődleges lakóépületként - a hidegebb évszakok jelenléte okán - nem fogjuk alkalmazni. Annyit azonban feltétlenül érdemes velük kapcsolatban megjegyezni, hogy az építésükre felhasznált anyagok alkalmazásán nekünk is érdemes elgondolkodni. Erről egy rövidesen megjelenő - Isten ajándéka a bambusz - cikkemben bővebben szólok majd.

  A téli időjárási viszonyainknak megfelelően, mindenképpen jó hőszigetelő képességű épületekben kell gondolkodnunk. Így hát a jelenleg alkalmazott természetes építőagyagok közül - ami a falazatot illeti - a fa, a föld, a vályog és a szalma rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal ami számomra szimpatikussá teszi őket:


 • könnyen "megmunkálhatók"
 • nem igényelnek mérnöki pontosságot, sem nagy szaktudást
 • nagyon jó hőszigetelők (megfelelő rétegben)
 • egyszerűen visszaforgathatók a természetbe.


Íme néhány példa:

Szalmabála ház száraz növényi tetőzettel
Szalmabála ház termőföld alapú tetőzettel


Tony Wrench farönk háza melyet felülről földdel szigetelt


Tony Wrench háza egy másik szögből


Földház: a természetes szigetelés

Gyönyörű példája annak, hogyan illeszkedik egy földház a környezetébe


  Amint azt idáig is igyekeztem bemutatni, a lehetőségek széles skálájával rendelkezünk, s az hogy melyik kivitelezési "szemléletmódot" választjuk, nyilvánvalóan az egyéni igényeink szabják meg.
  A gazdaságosság, az ökológia, az újra hasznosítás és a környezettudatosság mellett is van még néhány szempont, amit lehetőségünk van átgondolni, értékelni, és így megtervezni az építendő hajlékot.

  Még egy kimagasló eredményről és egy teljesen "új" felfogást tükröző építészeti stílusról, irányvonalról kell említést tegyek, mellyel kutatásaim során találkoztam. Végül is ez volt az a pont, ahol úgy éreztem, itt nyílnak meg azok a kapuk, lehetőségek, amelyek mentén itt a Kárpát medencében a mai igényeknek megfelelően, a lehető legnagyobb eredményt tudjuk elérni...Earthship - BrightonMichael Reynolds - Földhajó

  Nyilván nagyon sokan találkoztak már az elmúlt évek során az Earthship technológiával és ennek kapcsán Michael Reynolds nevével. Éppen ezért ezen oldalon most nem is kívánok belemenni semmilyen komolyabb leírásba, elemzésbe. A legfontosabb szempontot szeretném csak tárgyalni, ez pedig a Földhajók teljes rendszerfüggetlensége.

  Michael Reynolds közel negyven éve foglalkozik olyan építmények kivitelezésével, melyek saját maguk állítják elő többek között az elektromos energiát, saját esővízrendszert működtetnek - amelyben kulcsszerep jut a szürkevíz újrahasznosításnak is - , növények téli időszakban történő termesztésére is alkalmasak, és tömegüknél fogva olyan hőtároló képességgel rendelkeznek, ami miatt téli időszakban is képesek megtartani a közelítőleg 20 °C belső hőmérsékletet.

  Ennek a rendszernek az alapjaival és összetevőinek részletes tanulmányozásával, immáron Magyarországon is lehetősége nyílt néhány a témával behatóan foglalkozó, vállalkozó kedvű csoportnak is megépíteni hasonló épületeket. A jövő elkezdődött!

  Amint azt az oldal elején már kifejtettem, az íves vonalaknak az édeni épülettervezésben elég komoly szerep jut. Ezt egy későbbi bejegyzésben komolyabban ki fogom fejteni.
  Ma már Reynolds is ebbe az irányba fejleszt - habár itt megjegyzendő, hogy itt a megrendelő szempontjai is meghatározóak, ami korábban másképpen történt, hiszen nem is voltak megrendelők.
  Mindent egybevetve, a mai építészet kapcsán nagyon komolyan fontolóra kell venni az earthship technológiát, és az ezen a téren szerzett tapasztalatokat.


És az Édeni Épületek...


  Az eddig leírtak figyelembe vételével, a kép lassan kezd összeállni, s építészeti kalandtúránk is végéhez ér.

  Mielőtt azonban befejezném az édeni épületek tárgyalását, szeretnék kitérni egy olyan gyönyörű tapasztalatra, mely mára méltán vált az édeni építészet fő motívumává.

  Néhány hónappal ezelőtt ismerkedtem meg Színia - Bodnár Erika - A Magyar ház mágikus titka című művével. Szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe magát a könyvet és a könyv szerzőjét is, hiszen munkásságával - érthető, alapos és lényegre törő magyarázataival - nagyban hozzájárul, múltunk, eredetünk, magyarságunk és emberi mivoltunk lényegének megértéséhez.
Magyar Szakrális Földház - vázlat


  Michael Reynolds tapasztalatain és Színia tanításain elindulva, és az édeni szempontoknak megfelelően, egy olyan - egyenlőre öszvérnek nevezhető - tervezeten dolgozom, mely nem csupán új épületeket kivitelezését foglalja magába, hanem már meglévő régi építésű, megfelelő tájolású vályogépületek átalakítását is.

  A rendszer ugyan még kidolgozás alatt áll, ezzel egy időben a gyakorlati kivitelezést is elkezdem.

  Az oldalon említett szempontok szem előtt tartásával, végül módunk nyílik a régi Magyar hagyományokat felelevenítő, önfenntartó, szolgáltató és rendszerfüggetlen, energetikailag kiegyensúlyozott, környezetbarát organikus és a természetbe visszaforgatható épületek építésére - melyek nem utolsó sorban  a mai modern kori ember igényeit is ki tudja elégíteni. 

5 megjegyzés:

 1. ÉMI engedéllyel, szakrális tájolással felépítéssel lakom 3% beépítési korláttal zártkertben szalmabála házban, művezetőm a szalmahaz.hu volt.

  VálaszTörlés
 2. szürkevíz kezelés kenedi szerint, alomszék, napkollektor

  VálaszTörlés
 3. Gratulálok Kedves Vegatigris!

  Ez tökéletes, és szeretnék gratulálni hozzá! Örülök neked és köszönöm szépen!
  Mint igaz híve az organikus folyamatoknak, az összes ezzel összefüggő rendszert támogatom - ami erőmbe belefér - és egyúttal tapasztalatszerzés céljából meg is tekintem Őket.

  Amennyiben erre nyitott vagy, kérlek adj egy elérhetőséget, hogy beszélni tudjunk!

  Köszönöm!
  Áldás Rád!

  VálaszTörlés
 4. vegatigris@gmail.com
  más:
  Lányom, aki (anya)földháza padlózatát készül burkolni, aggódik. Eleget szellőzik-é a padló, ha a "tiszta szobát" deszkával, a konyhát tédlával burkolják, van-é tapasztalat, tanács, irodalom?

  VálaszTörlés
 5. Kedves Vegatigris!

  Tapasztalatom nincs ezirányban, így nem tanácsot, még véleményt sem mondhatok.
  Örömmel láttam, hogy időközben a közösségi oldalon is feltette e kérdést, és az arra adott válaszokban sok igazság van. Attól többet, én sem tudnék mondani. Az interneten nagyon sok hasznos anyag van ebben a témakörben is, így biztos vagyok benne, hogy megtalálja amit keres.

  Szép alkotást Önnek

  VálaszTörlés

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...